ตารางประชุมสัมมนา

จัดอบรม เรื่อง การใช้ระบบ DG-NET (New Version) ให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ
18 เม.ษ. 2554 - 19 เม.ษ. 2554

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา บจก. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ ภายในพื้นที่โครงการ "ลานพักตู้สินค้าประเภทรถยนต์นำเข้าและบรรจุรถยนต์ส่งออก พื้นที่ 30 ไร่" เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม ข้อตกลงของ IMDG CODE ที่ระบุว่ารถยนต์ที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์ถือว่าเป็นสินค้าอันตรายชนิดหนึ่งภายใต้ UN3166 Class 9 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีรชาติ พุทธรักษา รองผู้อำนวยการกองการท่า การท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการฯ พร้อมให้บริการภายในเดือนมีนาคม 2557

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา บจก. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ ภายในพื้นที่โครงการ "ลานพักตู้สินค้าประเภทรถยนต์นำเข้าและบรรจุรถยนต์ส่งออก พื้นที่ 30 ไร่" เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงของ IMDG CODE ที่ระบุว่ารถยนต์ที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์ถือว่าเป็นสินค้าอันตรายชนิดหนึ่งภายใต้ UN3166 Class 9 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีรชาติ พุทธรักษา รองผู้อำนวยการกองการท่า การท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการฯ พร้อมให้บริการภายในเดือนมีนาคม 2557