ปฏิทินกิจกรรม

อบรมเชิง ปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลม ฉบัง “DG Training” ณ บริษัท Hapag-Lloyd (Thailand) Ltd.
2558-05-12

ครั้งที่  1                  12 พฤษภาคม       13.30 – 16.00 น. ณ บริษัท Hapag-Lloyd (Thailand) Ltd.

ครั้งที่  2                  14 พฤษภาคม       13.30 – 16.00 น. ณ บริษัท Hapag-Lloyd (Thailand) Ltd.

ครั้งที่  3                  21 พฤษภาคม       13.30 – 16.00 น. ณ บริษัท Hapag-Lloyd (Thailand) Ltd.

ครั้งที่  4                  26 พฤษภาคม       13.30 – 16.00 น. ณ บริษัท Hapag-Lloyd (Thailand) Ltd.