ปฏิทินกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558 (ผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉบัง)
2558-07-06

อบรมเชิงปฏิบัติ การวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558 (ผู้ประกอบการท่าเรือแหลมฉบัง)

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง

สามารถสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 038-404700 ต่อ 1092 , 1093

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรุตม์ นำภานนท์ (เก่ง)
หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ