ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัย รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ระดับ ทอง !
2562-04-29

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย JWD INFOLOGISTICS PCL ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ระดับ ทอง (ลำดับที่ 8 จากบริษัทเข้าร่วม 133 แห่ง) จาก อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โดยมี คุณสัมฤทธิ์ เมฆะกูล ผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัย และคณะความปลอดภัย เป็นผู้รับเกียรติบัตรความภาคภูมิใจนี้