ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัย และทีมผจญเพลิง หน่วยงาน DGC , L-Complex ฝึกซ้อมผจญเพลิง ในโครงการฝึกอบรมการผจญเพลิงตามโครงสร้างทีมฉุกเฉิน ประจำปี 2562
2562-07-27
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม ศูนย์ความปลอดภัย และทีมผจญเพลิง หน่วยงาน DGC , L-Complex ฝึกซ้อมผจญเพลิง ในโครงการฝึกอบรมการผจญเพลิงตามโครงสร้างทีมฉุกเฉิน ประจำปี 2562
ณ ศูนย์ฝึกป้องกันอัคคีภัย PROTECTION CONFLAGRATION TRAINING CENTER ชุมชนแหลมฉบัง นำโดยคุณวีรุตม์ นำภานนท์ เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์ความปลอดภัย ตัวแทนศูนย์ความปลอดภัยเป็นผู้นำการดำเนินการฝึกอบรม
โดยได้รับการฝึกสอนจากวิทยากรทีมดับเพลิงท่าเรือแหลมฉบัง และทีมดับเพลิงเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผจญเพลิงในเหตุการณ์จริงมาเป็นผู้ฝึกซ้อมผู้เข้าร่วมอบรม การผจญเพลิงและปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
เพื่อพัฒนาทักษะ ทบทวนบทบาทหน้าที่ในการผจญเพลิง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน