ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัย และหน่วยงาน DGC เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
2562-08-13
เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม ศูนย์ความปลอดภัย และหน่วยงาน DGC เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ณ สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง นำโดยคุณนฤมล ศุกระรัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัย ตัวแทนศูนย์ความปลอดภัยเป็นผู้นำเข้ารับการฝึกซ้อม
ตามโครงการความร่วมมือ Washington State Partnership Program เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ และการฝึกทักษะในการปฏิบัติการ
โดยได้ฝึกปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี สินค้าอันตราย โดยได้รับความร่วมมือ จากทีมเทศบาลนครแหลมฉบัง ทีมกู้ภัย ทีมการแพทย์จังหวัดชลบุรี และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ
ในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี