ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงาน DGC , หน่วยงาน LCB Complex และศูนย์ความปลอดภัย อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2562
2562-08-16
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม หน่วยงาน DGC และ 23-24 สิงหาคม หน่วยงาน LCB Complex และศูนย์ความปลอดภัย ได้มีการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึซ้อมอพยพหนีไฟและแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2562 (ตามกฏหมาย) 
ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง และ ณ คลังสินค้าแหลมฉบัง ชุมชนแหลมฉบัง (ตามลำดับ) โดยวิทยากรทีมดับเพลิงจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ความรู้และทบทวนการดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุในพื้นที่ และแผนการเข้าควบคุมเพลิงไหม้
อพยพหนีไฟ ที่อาจเกิดเพื่อทบทวนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่อไป ผลการดำเนินการได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม