ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น.
2560-08-19

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยา

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามระเบียบการฯ ท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 6 การอบยา รมยา
ข้อกำหนดบังคับและเอกสารประกอบการขอ อบยา รมยา
2560-07-25

ประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศแจ้งผู้ขับรถขนส่งสินค้าอันตราย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 (ท.4) ในการขนส่งสินค้าอันตราย ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง
2560-03-10

ห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง

ห้าม!ทำการตัดหางรถหัวลากตู้ หรือพักตู้ ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
2559-08-11

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ DG-Net Version 14-07-2559
2559-07-14

ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCS

ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย JWD Group เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ครบวงจร -JCS
2559-07-09

ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171

ประชาสัมพันธ์ หัวข้อการตรวจสอบสินค้าอันตราย Class 9 UN 3166 & 3171
2559-07-02

ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559

ประกาศ : ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559
2559-03-08

ลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.com

ลูกค้าทุกท่านสามารถขอข้อมูล Temperature Reefer Container Report ของท่านได้ที่ dgps@jwd-logistics.com
2559-03-08

ประกาศแจ้งปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าคลังสินค้าอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศแจ้งซ่อมแซมระบบท่อน้ำใต้ดิน บริเวณประตูทางเข้ารถบรรทุกตู้สินค้า คลังสินค้าอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2559-01-27