ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20

ประกาศ DG -Net : IMDG Code 40-20
2564-06-18

ประกาศ DG-Net แจ้งผู้ใช้บริการ ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัย

ประกาศ DG-Net แจ้งผู้ใช้บริการ ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัย
2563-11-09

DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
2563-07-21

ประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2563-06-01

ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19

ประกาศบริษัทฯ ขอให้ลูกค้า/ผู้มาติดต่อทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค-19
2563-01-01

ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net

ประกาศ DG - Net แจ้งผู้ใช้บริการ ยืนยันตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ รองรับการใช้งานระบบ DG - Net
2563-01-06

ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศความปลอดภัยในการชักตัวอย่างสินค้าอันตราย คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2562-06-01

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019

ประกาศ Update เอกสารคู่มือการใช้ Manual DG-Net_V1.01 DATE : 12-FEB-2019
2562-02-12

ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงสารเคมีไนโตรเซสลูโลส คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2561-10-31

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561 โดยมีกำหนดการในวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง
2561-09-22