ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ DG-Net แจ้งใช้บัตรราชการลงทะเบียนระบบเข้าออกคลังสินค้าอันตราย เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2563-06-01

เรียน ลูกค้า/ผู้เข้ามาติดต่อทุกท่าน

เนื่องด้วยทางคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาระบบมาตราการเข้า-ออก พื้นที่ คลังสินค้าอันตราย ตามมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO9001 และระบบ C-TPAT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่บริษัทฯ โดยนำระบบสแกนบัตรราชการ รับบัตรเอกสารติดต่อพื้นที่ ทำให้ผู้ที่มาติดต่อสามารถรับความสะดวกในการติดต่อและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

จึงขอความร่วมมือ ลูกค้า/ผู้เข้ามาติดต่อทุกท่าน ใช้บัตรราชการในการแลกเข้าพื้นที่ โดยใช้ บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ แลกบัตรผู้ที่มาติดต่อ/บัตรเอกสารติดต่อพื้นที่ ได้ที่ป้อมรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ

หากลูกค้า/ผู้เข้ามาติดต่อ ไม่มีบัตรราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่ โดยขอให้ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เริ่มแลกบัตรราชการ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

 

หมายเหตุ : JWD มีมาตรการในการควบคุมพื้นที่ โดยมีการกำหนดรอบการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงภายในพื้นที่ JWD จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดสถานการณ์ COVID-19 ภายในพื้นที่ต่อไป

ดาวน์โหลด