ข่าวและกิจกรรม

DG-Net ประกาศบริษัทฯ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
2563-07-21

เรียน ลูกค้า/ผู้เข้ามาติดต่อทุกท่าน

 

เนื่องด้วยทางบริษัทฯได้มีการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และ อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในพื้นที่บริษัทฯ โดย

พื้นที่ คลังสินค้าแหลมฉบัง >>> วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00-17.00 น.

พื้นที่ คลังสินค้าอันตราย >>> วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.00-17.00 น.

ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจมี ควันฝึกซ้อม สัญญาณเสียงไซเรน และรถดับเพลิงเข้าในพื้นที่      ปิดช่องทางจราจร และพื้นที่ให้บริการบางส่วน

ทำให้ผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

 

JWD มีมาตรการในการควบคุมพื้นที่ โดยมีการกำหนดรอบการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงภายในพื้นที่ JWD จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดสถานการณ์ COVID-19 ภายในพื้นที่ต่อไป

 

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

JWD InfoLogistics Public Company Limited