ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ DG-Net แจ้งผู้ใช้บริการ ตาราง Segregation หลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เพื่อความปลอดภัย
2563-11-09

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เพื่อความปลอดภัยในหลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย เน้นย้ำตามข้อบังคับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล ( IMDG – Code ) และ ประกาศระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง

ทางคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง จึง Upload ตาราง Segregation เพื่อเป็นหลักการบรรจุตู้สินค้าอันตราย ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถพิจารณาตาม Class ของสินค้าอันตราย ก่อนดำเนินการบรรจุเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ดาวน์โหลด