ประจำวันที่ 23-05-2024

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)
1 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE BMOU1457312 20 11:00-12:00 11:43
2 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE FSCU8543852 40 11:00-12:00 11:43
3 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE IRNU3631702 20 11:00-12:00 11:43
4 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE ONEU1125441 40 11:00-12:00 11:43
5 22-05-2024 22-05-2024 RDO FAVOUR/02371W SEA SEGU6148503 40 15:30-16:30 15:52
6 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE FCIU9938945 40 16:30-17:30 16:14
7 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE FFAU1802030 40 16:30-17:30 16:14
8 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE ONEU2195572 20 16:30-17:30 16:14
9 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE TRHU2539881 20 16:30-17:30 16:14
10 20-05-2024 20-05-2024 RITA/055S ONE TRHU4851760 40 16:30-17:30 16:15

ตู้นอกแผนเปิด

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)


ไม่มีรายการเปิดตู้สินค้านอกแผน