เกี่ยวกับ DG-NET
DG-NET เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพสินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง ...อ่านต่อ
ข้อดีของระบบ DG-NET
  1. เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการบริการให้กับผู้ประกอบการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
  2. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย ให้สามารถตรวจสอบสถานะ สินค้าได้เองแบบออนไลน์ (Real-time Trank & Trace)...อ่านต่อ