การอบรม

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรและที่ปรึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรและที่ปรึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2562-09-20

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B5)

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B5)
2562-08-14

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท สายเรือ Maersk Line

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท สายเรือ Maersk Line
2562-07-17

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B3)

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B3)
2562-07-10

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท สายเรือ ONE (Ocean Network Express)

ศูนย์ความปลอดภัย วิทยากรอบรมการจัดการสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง แก่ บริษัท สายเรือ ONE (Ocean Network Express)
2562-07-03

ศูนย์ความปลอดภัย ได้รับเชิญจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอันตราย" ประจำปี 2562

ศูนย์ความปลอดภัย ได้รับเชิญจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอันตราย" ประจำปี 2562
2562-02-08

ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว]

ศูนย์ความปลอดภัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าอันตรายท่าเรือแหลมฉบัง "DG Training" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายระดับประเทศ ถึงการพัฒนาความปลอดภัยสินค้าอันตรายตามวิธีปฏิบัติของระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง และตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล(IMDG Code)ตามองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO)
2558-05-08

ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่ด้านการเก็บกู้สารเคมีและวัตถุอันตราย ทีม (HAZMAT)ทีมการแพทย์ (MEDICAL)“

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเก็บกู้สารเคมีและวัตถุอันตรายทีม (HAZMAT) ทีมการแพทย์ (MEDICAL) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมการการแพทย์ ทีมกู้ภัยอาสาสมัคร จังหวัดชลบุรี ร่วม 100 กว่าชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 บนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม. 2 ช่องทางขาเข้าจังหวัดชลบุรี พื้นที่ตำบลหนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรีโดยในภาคเช้าวิทยากรทำการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี/วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมผจญเพลิงอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย พร้อมทั้งการควบคุมสถานการณ์สารเคมีที่รั่วไหลในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
2558-03-10

ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติภัยจากสารเคมี เทศบาลเมืองแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญจากท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เชิญเป็นวิทยากรในโครงการอยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติภัยจากสารเคมี แก่เยาวชนร่วม 200 คน มอบความรู้ด้านอุบัติภัยจากสารเคมี เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมความพร้อมรับมือจากอุบัติภัยจากสารเคมีและลดผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันกับเมืองอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย
2558-03-10

ศูนย์ความปลอดภัยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับสินค้าอันตรายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย JWD InfoLogistics Public Company Limited ได้ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสินค้าอันตรายให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าอันตรายต่อไปในอนาคต
2558-03-10