ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตรายของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limited
2557-10-07

เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited ได้ร่วมมือกับทีมขนส่งและทีมฉุกเฉิน (ERT) ของบริษัท Linde (Thailand) Public Company Limited ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อันตราย HYDROGEN FLUORIDE (UN 1052, Class 8/6.1) ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีความเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อสิ่งมี ชีวิต โดยสินค้าค้าอันตรายดังกล่าวจะถูกดำเนินการขนส่งจากคลังสินค้าสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังโรงงานของลูกค้าในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งการขนส่งดังกล่าวได้รับความร่วม มือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานคลังสินค้าอันตราย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited และตํารวจทางหลวง ส่งผลให้การขนส่ง HYDROGEN FLUORIDE ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีปลอดภัยเป็นอย่างดี"

ดาวน์โหลด