ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ประจำปี 2557
2557-10-29

เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557 กับบริษัท Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ณ ท่าเทียบเรือ B5 ในการเก็บกู้สินค้าอันตราย Methyl Methacrylate (UN 1247,Class 3) ซึ่งเป็นของเหลวไวไฟ เกิดการรั่วไหลในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางทีมศูนย์ความปลอดภัยจึงได้เข้าควบคุมพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว