ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัยตรวจความปลอดภัยสินค้าอันตราย (กระสุนปืน/วัตถุระเบิด) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) ของกองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา
2558-02-11

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัยบริษัท JWD infoLogistics Public Company Limited เข้าควบคุมความปลอดภัยการขนถ่ายตู้สินค้าวัตถุระเบิดและกระสุนปืน (สินค้าอันตรายกลุ่มที่2,Class1) ณ ท่าเทียบเรือ B5 ร่วมกับหน่วยงานในแต่ละภาคส่วน ได้แก่ กองการท่าเรือแหลมฉบัง กรมทางหลวง กองทัพไทยและหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา (U.S. Marine Corps Forces Pacific) เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยและในระดับมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชล สำหรับการฝึกซ้อมรบ ประจำปี 2558 (Cobra Goal) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขนถ่ายตู้สินค้าวัตถุระเบิดและกระสุนปืน ในแต่ละครั้งนั้น ได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และในระดับมาตรฐานสากล