ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัยได้รับเชิญวิทยาการเป็นโครงการ
2558-02-13

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD infoLogistics Public Company Limited ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เชิญเป็นวิทยากรในโครงการอยู่อย่างปลอดภัย เข้าใจอุบัติภัยจากสารเคมี แก่เยาวชนร่วม 200 คน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา วิทยาลัยเทคโนวิศวกรรมแหลมฉบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มอบความรู้ด้านอุบัติภัยจากสารเคมี เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมความพร้อมรับมือจากอุบัติภัยจากสารเคมีและลดผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินการจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีให้แก่ผู้เข้าอบรมสามารถอยู่ร่วมกับเมืองอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย