ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558
2558-03-16

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited เข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถึงทีมการแพทย์ทหาร ฝึกซ้อมแผนกรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย Class 8 UN 1830 SULFURIC ACID สารเคมีมีฤทธิกัดกร่อน หากถูกผิวหนังจะทำให้เกิดแผลลวกไหม้รุนแรงได้ และเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมหากมีการปนเปื้อนในพื้นที่ ทีมศูนย์ความปลอดภัยเข้าสนับสนุนข้อมูลด้านสารเคมีและแนะนำวิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและเหตุการณ์ไม่ให้ระดับความเป็นอันตรายกระจายออกนอกพื้นที่ แก่กองอำนวยการบังคับบัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยท่านเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวจังหวัด ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกหน่วยงาน สามารถฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ สามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันความเสียหายแก่ชุมชน ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ได้รับความปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ว่า จังหวัดชลบุรี สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างแน่นอน