การอบรม

ศูนย์ความปลอดภัย บริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558[ปิดรับสมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว]
2558-05-08

ศูนย์ความปลอดภัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการเกี่ยว กับสินค้าอันตรายท่าเรือแหลมฉบัง "DG Training" ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายระดับประเทศ ถึงการพัฒนาความปลอดภัยสินค้าอันตรายตามวิธีปฏิบัติของระเบียบท่าเรือแหลม ฉบัง และตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล(IMDG Code)ตามองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!

ปฏิทินอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง “DG Training” ประจำปี 2558

ครั้งที่  1                 22 เมษายน            13.30 - 16.00 น.  ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ครั้งที่  2                  29 เมษายน            13.30 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่ JWD

ครั้งที่  3                  20 พฤษภาคม       13.30 - 16.00 น.  ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ครั้งที่  4                  27 พฤษภาคม       13.30 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่ JWD

ครั้งที่  5                  17 มิถุนายน           13.30 - 16.00 น.  ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ครั้งที่  6                  23 มิถุนายน           13.30 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่ JWD

ครั้งที่  7                  22 กรกฎาคม         13.30 - 16.00 น.  ณ คลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง

ครั้งที่  8                  29 กรกฎาคม         13.30 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่ JWD

*รอบการสัมมนา จัดเพียงรอบละ 20 ที่นั่งเพียงเท่านั้น

สามารถ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 038-404700 ต่อ 1092 , 1093 ศูนย์ความปลอดภัยบริษัท JWD InfoLogistics Public Company Limited

[ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว]